Anmeldelsesgebyr

Anmeldelsesgebyret for 2018 er endnu ikke på plads.

I 2017 var anmeldelsesgebyret:

Kørerforeningen har I 2017 lavet en særlig aftale om anmeldelsesgebyr med banerne, dette betyder at gebyret skal indbetales på Kørerforeningen Gr. N´s konto, der skal stadig udfyldes en tilmelding til de enkelte løb på Raceresult, men anmeldelsesgebyret skal indbetales til Kørerforeningen Gr. N.

I 2017 koster det kun 1500,- pr løb på FDM Jyllandsringen og 2500,- for løb på Ring Djursland og Padborg Park , der kan indbetales til samlet sæson det koster 16100,- incl kontingent til Kørerforeningen,  samlet tilmelding udfyldes her

Løbet på Lausitzring kommer til at koste 3750kr og tilmelding foregår her

Kørerforeningen´s konto til anmeldelsesgebyr er: Nykredit Bank – Reg. nr. 5492 Kontonr. 0903412,

Husk altid at angive navn og startnummer på indbetalinger. Indbetalingen skal være at se på Kørerforeningens konto senest dagen før arrangementet ellers vil anmeldelsesgebyret blive opkrævet ved arrangementet inden kørsel på banen kan ske.

Ved indbetaling på banen tager vi et efteranmeldelses gebyr på 200,- Ved for sent tilmelding på Raceresult kan banen opkræve et gebyr.