Generalforsamling Kørerforeningen Gr. N 2017

Indkaldelse generalforsamling i Kørerforeningen Gr. N / Yokohama 1600 Challenge

 

Generalforsamlingen afholdes d. 4/11-2017 kl. 10 – ca. 14.30, Hos

 

Hindsgaul Biler

Fynsvej 15

5500 Middelfart.

 

Inviteret er medlemmer af Kørerforeningen Gr. N, Deltager i Yokohama 1600 Challenge, Yokohama, DASU, Gunnar Aaskov eller repræsentant og andre interesserede i Yokohama 1600 Challenge, kun medlemmer og bestyrelsen er stemmeberettiget.

Tilmelding skal ske via dette skema senest d. 28/10-2017

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskabet

4. Fastsættelse af kontingent

5. Propositioner/dækbegrænsning for næste løbssæson

6. Indsendte forslag

7. Valg af klasserepræsentant for 2 år (vælges ulige år)

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlem for 2 år

9. Valg af en suppleant for 1 år

10. Valg af revisor og en revisorsuppleant

11. Evt.

 

Der kan stilles forslag til ændringer til Kørerforeningens vedtægter samt til klassens reglementer (alle reglementer og vedtægter kan findes på hjemmesiden), forslags blanket kan findes på hjemmesiden. Forslag indsendes via dette skema senest d. 21/10-2017, forslag offentliggøres på hjemmesiden.

Vi håber på stort fremmøde, livlig og seriøs debat samt en konstruktiv holdning til forenings bedste.

Vel mødt

Kørerforeningen Gr. N/Yokohama 1600 Challenge

Brian Jakobsen

 

Indkomne forslag pr 21-10-2017